January 19, 2018, 5:48 pm
Home HCL Borlesti 2017

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BORLESTI

2017

 

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna ian 2017

Vizualizare

1

HCL 1/21.01.2017 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului "Modernizare drumuri de interes local din comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 2/21.01.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local din comuna Borlegti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 3/27.01.2017 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2017

Vizualizeaza

4

HCL 4/27.01.2017 privind aprobarea organizării retelei scolare de învătământ preuniversitar de stat de pe raza comunei si aprobarea de denumiri pentru unitătile de învătământ de stat în anul scolar 2017 - 2018

Vizualizeaza

5

HCL 5/27.01.2017 privind introducerea stației „Dispensar” din localitatea Borlești în graficele de circulație aferente traseelor P.Neamț-Mastacăn, P.Neamț-Nechit, P.Neamț - Tazlău

Vizualizeaza

6

HCL 6/27.01.2017 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții și de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Borlești, jud. Neamț

Vizualizeaza

7

HCL 7/27.01.2017 privind aprobarea Actului Adițional nr.2/7240/20.01.2017

Vizualizeaza

8

HCL 8/27.01.2017 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Borlești județul Neamț

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna feb 2017

Vizualizare

1

HCL 9/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Reabilitarea extinderea, modernizarea și dotarea  Școlii Gimnaziale Ioan Grigore Teodorescu localitatea Ruseni , comuna Borleşti, judeţul Neamţ”

Vizualizeaza

2

HCL 10/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Reabilitarea extinderea și dotarea funcțională a spațiului educațional aparținând  Școlii Gimnaziale din comuna Borleşti, judeţul Neamţ”

Vizualizeaza

3

HCL 11/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural în sat Nechit,  comuna Borleşti, judeţul Neamţ”

Vizualizeaza

4

HCL 12/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Modernizarea și extinderea sediului primăriei din comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

5

HCL 13/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Modernizare și extindere iluminat public in comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

6

HCL 14/21.02.2017 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Construire pod Borlești – Poiana Mărului in comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

7

HCL 15/21.02.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul ” Modernizare gradinita cu program normal nr. 3, sat Ruseni, comuna Borlesti, judetul Neamt” finanțat prin PNDL

Vizualizeaza

8

HCL 16/21.02.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul ” Reabilitarea si modernizarea Școlii Gimnaziale Stefan cel Mare din localitatea Mastacan, comuna Borlesti, judetul Neamt” finanțat prin PNDL

Vizualizeaza

9

HCL 17/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Reabilitare și construire poduri în satele Mastacăn și Ruseni,  comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

10

HCL 18/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Modernizare infrastructura rutiera de interes local în   comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

11

HCL 19/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Reabilitare, modernizare și dotare unitate medico-socială în sat Mastacăn,  comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

12

HCL 20/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Construire pod Borlești de sus in comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

13

HCL 21/28.02.2017 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

Vizualizeaza

14

HCL 22/28.02.2017 privind aprobarea intocmirii Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate in proprietatea privata a Comunei Borlesti

Vizualizeaza

15

HCL 23/28.02.2017 privind aprobarea inventarului domeniului public şi privat al comunei Borleşti

Vizualizeaza

16

HCL 24/28.02.2017 privind stabilirea consumului de carburanți pentru autovehiculele și utilajele care deservesc Primăria comunei Borlești

Vizualizeaza

17

HCL 25/28.02.2017 privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a suprafeţei de 22,00 ha păşune aflată în domeniul public al comunei

Vizualizeaza

18

HCL 26/28.02.2017 privind aprobarea contului de execuţie pentru anul 2016

Vizualizeaza

19

HCL 27/28.02.2017 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna martie 2017

Vizualizare

1

HCL 28/15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul „Extindere rețea de apă uzată, comuna Borlesti, judeţul Neamţ”

Vizualizeaza

2

HCL29/15.03.2017 privind aprobarea investitiei si asigurării cofinantării obiectivului de investitie: “Înfiintare sistem de alimentare cu apă în satele Ruseni si Borlesti, comuna Borlesti, judetul Neamt”

Vizualizeaza