November 15, 2018, 4:28 am
Home HCL Borlesti 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BORLESTI

2018

 

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

Ianuarie 2018

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2018 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2018 privind încetarea mandatului de consilier a domnului LUNGU IONUȚ

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului TELEUCĂ NICOLAE

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului SAVIN GHEORGHE ADRIAN

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2018 privind alegerea viceprimarului comunei Borlești județul Neamț

Vizualizeaza

7

 HCL 7/31.01.2018 privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2018 privind vânzarea directă a suprafeţei de 1.121 mp teren aparţinând domeniului privat al comunei

Vizualizeaza

9

HCL 9/31.01.2018 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Borlești, judeţul Neamţ, în contextul transferului contributiilor de la angajator la angajat, conform prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, începând cu 01.01.2018

Vizualizeaza

10

HCL 10/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului public şi privat al comunei Borleşti

Vizualizeaza

11

HCL 11/31.01.2018 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2018

Vizualizeaza

12

HCL 12/31.01.2018 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor

la nivelul comunei Borlești județul Neamț

Vizualizeaza

13

HCL 13/31.01.2018 privind aprobarea contului de execuţie pentru anul 2017

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

februarie 2018

Vizualizare

1

HCL 14/12.02.2018 privind aprobarea constituirii suprafeței de 572 mp teren curți construcții autor DEF. Neculai Gh. Marcel și Neculai V. Viorica

Vizualizeaza

2

HCL 15/12.02.2018 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 16/12.02.2018 privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Vizualizeaza

4

HCL 17/12.02.2018 privind desemnarea unui consilier în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Borlești

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

martie2018

Vizualizare

1

HCL 18/ 28.03.2018  privind  modificarea și completarea  HCL nr. 97/21.12.2017 privind stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 19/28.03.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018  

Vizualizeaza

3

HCL 20/28.03.2018 privind acordarea de sume bănești pentru ansamblul „Alunelul”

Vizualizeaza

4

HCL 21/28.03.2018 privind desemnarea presedintelui de sedinţă

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

aprilie 2018

Vizualizare

1

HCL 22/27.04.2018 privind transmiterea în folosință gratuită către SC DELGAZ GRID SA a suprafeței de 12,56 mp  teren din domeniul public al comunei Borlești

Vizualizeaza

2

HCL 23/27.04.2018 privind transmiterea în folosință gratuită către SC DELGAZ GRID SA a suprafeței de 7,56 mp  teren din domeniul public al comunei Borlești

Vizualizeaza

3

HCL 24/27.04.2018 privind transmiterea în folosință gratuită către SC DELGAZ GRID SA a suprafeței de 2 mp  teren din domeniul public al comunei Borlești

Vizualizeaza

 

VIZITATORI PE SITE

We have 17 guests online