October 28, 2020, 1:24 am
Home Arhiva HCL Borlesti

HCL BORLESTI PE ANUL 2011

Nr.crt

Opis lunar HCL Borlesti

Vizualizare

1

Opis cu HCL pentru luna ianuarie 2011

Vizualizeaza

2

Opis cu HCL pentru luna februarie 2011

Vizualizeaza

3

Opis cu HCL pentru luna martie 2011

Vizualizeaza

4

Opis cu HCL pentru luna aprilie 2011

Vizualizeaza

5

Opis cu HCL pentru luna mai 2011

Vizualizeaza

6

Opis cu HCL pentru luna iunie 2011

Vizualizeaza

7

Opis cu HCL pentru luna iulie 2011

Vizualizeaza

8

Opis cu HCL pentru luna august 2011

Vizualizeaza

9

Opis cu HCL pentru luna sept.  2011

Vizualizeaza

10

Opis cu HCL pentru luna octombrie 2011

Vizualizeaza

11

Opis cu HCL pentru luna noiembrie 2011

Vizualizeaza

12

Opis cu HCL pentru luna decembrie 2011

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna ian 2010

Vizualizare

1

HCL ianuarie 201

 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna feb 2011

Vizualizare

1

HCL 9/2011  privind stabilirea, pentru anul 2011, a criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale si limitele veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor, necesare determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social

 

Vizualizeaza

2

HCL 10/2011 privind modificarea si completarea HCL nr. 42/26.10.2009

Vizualizeaza

3

HCL 11/2011 privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divort pe cale administrativa

Vizualizeaza

4

HCL 12/2011 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2011

Vizualizeaza

5

HCL 13/2011 privind infiintarea serviciului de iluminat public

Vizualizeaza

6

HCL 14/2011 privind compensarea unei sume datorate Consiliului Local Borlesti

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna martie 2011

Vizualizare

1

HCL15/2011  privind participarea comunei Borlesti împreună cu orasul Roznov, comuna Piatra Soimului si comuna Rediu la constituirea Asociatiei de dezvoltare Intercomunitară „ECORPR”

 

Vizualizeaza

2

HCL 16/2011 privind aprobarea tarifului lunar, pentru colectarea gunoiului menajer, de la persoanele fizice si juridice din satele apartinatoare comunei Borlesti, judetul Neamt 

Vizualizeaza

3

HCL 17/2011 privind aprobarea dării în administrare, prin gestiune directă, a Serviciului de salubrizare către SC ROZNOVSAL SRL în calitate de operator unic

Vizualizeaza

4

HCL 18/2011 Privind aprobarea alegerii modalitătii „gestiunii delegate” pentru gestionarea Serviciului de iluminat public 

Vizualizeaza

5

HCL 19/2011 privind alegerea presedintelui de sedintă

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna ian 2010

Vizualizare

1

HCL privind rectificarea bugetului pe trim.II anul 2011

 Vizualizeaza

2

HCL privind  aprobarea contului de execuţie pentru trim.I anul 2011

 Vizualizeaza

3

HCL privind aprobarea ocupării definitive sau temporare a unor  suprafeţe de teren de către E-on Moldova Distribuţie SA

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna mai 2011

Vizualizare

1

HCL privind arendarea pasunilor comunale Asociatiei Crescatorilor de Animale valea Nechitului si organizatorilor de stani din comuna Borlesti, jud. Neamt

 

Vizualizeaza

2

HCL privind darea in folosinta gratuita a spatiului de 38 mp apartinand domeniului public al comunei

 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna iunie 2011

Vizualizare

1

HCL privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru investitia “Amenajare pod peste Paraul Podul comuna Borlesti, judetul Neamt”

Vizualizeaza

2

HCL privind aprobarea si insusirea in patrimoniul comunei a Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism aferent localitatilor componente ale comunei Borlesti

Vizualizeaza

3

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna iulie 2011

Vizualizare

1

HCL privind rectificarea bugetului pe trim. III anul 2011

Vizualizeaza

2

HCL privind incetarea de drept a mandatului unui consilier local

Vizualizeaza

3

HCL  privind validarea mandatului de consilier local al domnului Miron Vasile

 Vizualizeaza

4

HCL privind insusirea variantei finale a stemei comunei Borlesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia “Amenajare spatii verzi in comuna Borlesti, sat Ruseni si Mastacan

Vizualizeaza

6

HCL privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii

Vizualizeaza

7

HCL privind instrumentarea si aprobarea implicarii Consiliului Local Borlesti, judetul Neamt , in proiectul “Refacere drum comunal DC 126 Borlesti-Mastacan Sovoaia-Ruseni ca urmare a calamitatilor naturale din anul 2010, comuna Borlesti, judetul Neamt”

 

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna sept 2011

Vizualizare

1

HCL 37/2011 privind susţinerea Programului „Biblionet – lumea în biblioteca mea"

 

Vizualizeaza

2

HCL 38/2011 privind corectarea limitei intravilane în satele Ruseni, Mastacăn şi Şovoaia

Vizualizeaza

3

HCL 39/2011 privind acordarea unei diplome şi a unui premiu persoanelor care urmează să împlinească 100 ani sau au depăşit această vârstă

 

Vizualizeaza

4

HCL40/2011 privind aprobarea unor sume reprezentând cheltuieli „vicii ascunse – alunecare de teren în aval de pod”

 

Vizualizeaza

5

HCL41/2011 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu aparţinând domeniului public al comunei

Vizualizeaza

6

HCL42/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna oct2011

Vizualizare

1

HCL 43/31.10.2011 privind rectificarea bugetului pe trim.IV anul 2011

 Vizualizeaza

2

HCL 44/31.10.2011 privind modificarea unor funcţii publice din statul de funcţii al  Primăriei comunei Borleşti

Vizualizeaza

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna nov2011

Vizualizare

1

HCL 45/29.11.2011 privind prelungirea contractului de arendare a pasunilor comunale incheiat cu Asociatia Crescatorilor de animale Valea Nechitului

 

Vizualizeaza

2

HCL 46/29.11.2011 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru obiceiuri de iarna

Vizualizeaza

3

HCL 47/29.11.2011 Privind aprobarea Proiectului tehnic privind obiectivul „Modernizare drum vicinal Borlesti – Poiana Mărului km 0+000 – 3+133 comuna Borlesti judetul Neamt

 

Vizualizeaza

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna dec2011

Vizualizare

1

HCL 48/22.12.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011

 

Vizualizeaza

2

HCL 49/22.12.2011 privind prelungirea contractului de arendare a pasunilor comunale incheiat cu organizatorii de stâni din comuna Borleşti, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

3

HCL 50/22.12.2011 Privind acordarea unor facilităţi pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31.08.2011

 

Vizualizeaza

4

HCL 51/22.12.2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

HCL BORLESTI PE ANUL 2010

Nr.crt

Opis lunar HCL Borlesti

Vizualizare

1

Opis cu HCL pentru luna ianuarie 2010

Vizualizeaza

2

Opis cu HCL pentru luna februarie 2010

Vizualizeaza

3

Opis cu HCL pentru luna martie 2010

Vizualizeaza

4

Opis cu HCL pentru luna aprilie 2010

Vizualizeaza

5

Opis cu HCL pentru luna mai 2010

Vizualizeaza

6

Opis cu HCL pentru luna iunie 2010

Vizualizeaza

7

Opis cu HCL pentru luna iulie 2010

Vizualizeaza

8

Opis cu HCL pentru luna august 2010

Vizualizeaza

9

Opis cu HCL pentru luna septembrie 2010

Vizualizeaza

10

Opis cu HCL pentru luna octombrie 2010

Vizualizeaza

11

Opis cu HCL pentru luna noiembrie 2010

Vizualizeaza

12

Opis cu HCL pentru luna decembrie 2010

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna ian 2010

Vizualizare

1

HCL 1/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico- economici aferenti investitiei , a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Neamt”

 

Vizualizeaza

2

HCL 2/2010 privind aprobarea inventarului domeniului public si privat al comunei Borlesti

 

Vizualizeaza

3

HCL 3/2010 cu privire la modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Borlesti, judetul Neamt atestat prin HG nr.1356/2001

 

Vizualizeaza

4

HCL 4/2010 cu privire la alocarea unor sume banesti pentru intretinerea Drumului communal Borlesti – Mastacan – Sovoaia –Ruseni modernizat cu fonduri europene

 

Vizualizeaza

5

HCL 5/2010 privind alocarea unei sume banesti din subventii APIA pentru achizitionare echipament

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna feb 2010

Vizualizare

1

HCL 6/2010 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 7/2010 privind completarea si modificarea HCL 50/28.12.2009

Vizualizeaza

3

HCL 8/2010 privind aprobarea ocuparii definitive sau temporare a unor suprafete de teren

Vizualizeaza

4

HCL 9/2010 privind aprobarea acordarii unor drepturi salariale functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Borlesti, jud. Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 10/2010 privind aprobarea contului de executie pentru anul 2009

Vizualizeaza

6

HCL 11/2010 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2010

Vizualizeaza

7

HCL 12/2010 privind privind acordarea unor drepturi salariale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Borlesti, jud. Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna martie 2010

Vizualizare

1

HCL 13/2010 privind revocarea HCL Borlesti nr.12/26.02.2010

Vizualizeaza

2

HCL 14/2010 privind completarea si modificarea HCL 11/26.02.2010

Vizualizeaza

3

HCL 15/2010 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 5000 mp teren aflat in domeniul public pentru programul “Renasterea satului romanesc 10 case pentru specialisti”

 

Vizualizeaza

4

HCL 16/2010 privind acordarea unor ajutoare pentru familiile beneficiare de ajutor social si cele fara venituri

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna aprilie 2010

Vizualizare

1

HCL 17/2010 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare sau razboi

 

Vizualizeaza

2

HCL 18/2010 privind aprobarea atribuirii de denumiri de strazi in satele componente ale comunei Borlesti

Vizualizeaza

3

HCL 19/2010 privind incetarea mandatului de consilier a domnului Iliuta Vasile

Vizualizeaza

4

HCL 20/2010 privind incetarea mandatului de consilier a domnului Savin Gheorghe

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna mai 2010

Vizualizare

1

HCL 21/2010 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Turcanu Florin Gheorghe

Vizualizeaza

2

HCL 22/2010 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Stanciu Ion

Vizualizeaza

3

HCL 23/2010 privind vanzarea directa a suprafetei de 521 mp teren apartinand domeniului privat al comunei

Vizualizeaza

4

HCL 24/2010 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna iunie 2010

Vizualizare

1

HCL 25/2010 privind acordarea Acordului de parteneriat in Proiectul FEADER –Axa 4 LEADER  - Constituirea grupului de actiune locala Nicolae Roznovanu

 

Vizualizeaza

2

HCL 26/2010 privind aderarea comunei Borlesti la Filiala neamt a Forumului Montan Român

Vizualizeaza

3

HCL 27/2010 privind aprobarea nomenclatorului stradal in satele componente ale comunei Borlesti

Vizualizeaza

4

HCL 28/2010 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Borlesti, judetul Neamt a unei suprafete de pasune si punerea la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor Borlesti in vederea constituirii dreptului de proprietate

 

 

Vizualizeaza

5

HCL 29/2010 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Borlesti, judetul Neamt a unei suprafete de pasune si punerea la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor Borlesti in vederea atribuirii suprafetei de 1 ha

 

Vizualizeaza

6

HCL 30/2010 privind rectificarea bugetului pe trimestrul III , anul 2010

Vizualizeaza

7

HCL 31/2010 privind delimitarea statiilor de calatori existente pe raza comunei Borlesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna august 2010

Vizualizare

 

1

HCL privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local, valabil începând cu 01.09.2010

 

Vizualizeaza

2

HCL privind rectificarea bugetului pe SEM.II anul 2010

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna sept 2010

Vizualizare

 

 

 

1

HCL 35/2010 privind privind acceptarea sponsorizării SC ROMGAZ SA pentru comuna BORLESTI, în valoare de 100.000 lei, prin intermediul Institutiei Prefectului – judetul Neamt – Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentă, cu destinatia „Refacerea locuintelor si infrastructurii distruse sau grav afectate de calamităti naturale, produse în perioada iunie – august 2010, precum si pentru reabilitarea si modernizarea unor tronsoane de drumuri

 

 

Vizualizeaza

2

HCL 36/2010 privind privind rectificarea bugetului pe SEM.II anul 2010

 Vizualizeaza

 

3

HCL 37/2010 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică privind obiectivul „Covor asfaltic pe DC 126 Borlesti – Mastacăn 1,300 km comuna Borlesti judetul Neamt

 

Vizualizeaza

4

HCL 38/2010 privind alegerea presedintelui de sedinta

 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna octombrie 2010

Vizualizare

1

HCL privind privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public şi privat al comunei Borleşti judeţul Neamţ

Vizualizeaza

2

HCL privind vânzarea directă a suprafeţei de 5.877 mp teren aparţinând domeniului privat al comunei

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna noiembrie 2010

Vizualizare

1

HCL 41/2010 privind modificarea HCL nr. 28/29.06.2010

 Vizualizeaza

2

HCL 42/2010 privind privind rectificarea bugetului pe trim.IV anul 2010

Vizualizeaza

3

HCL 43/2010 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru obiceiuri de iarna

 Vizualizeaza

4

HCL 28/2010 privind aprobarea notei de contabilitate nr. 1/30.11.2010

 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna decembrie 2010

Vizualizare

1

HCL 46/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011

 Vizualizeaza

2

HCL 47/2010 privind aprobarea Planului de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole 

Vizualizeaza

3

HCL 48/2010 privind alegerea presedintelui de sedinta

 Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 13 guests online