October 28, 2020, 1:25 am
Home Asociatii culturale
Asociatii culturale

În comuna Borlesti cultura este reprezentată în mod tradiţional de şcoală şi biserică, iar apoi şi de Căminul cultural. Începerea activităţii culturale este dovedită prin documente încă din 1908, când la 11 septembrie se înfiinţează Cercul Cultural “Gheorghe Asachi” la şcoala Ruseni–Borleşti, care atunci aparţinea de plasa Tazlău, judeţul Neamţ. La acest cerc erau arondate urmatoarele şcoli: Frunzeni, Cândeşţi, Bărcăneşti, Rediu, Socea, Iapa, Calu. Merită reţinut că în întreg judeţul Neamţ erau doar 11 astfel de cercuri culturale.

Copie de pe registrul de Procese verbale ale întâlnirilor Cercului Cultural “Gheorghe Asachi”

Sedinţele cercului se ţineau in a doua duminică a fiecărei luni, dezbătându-se teme religioase precum Despre post, Iubirea pentru biserică şi şcoală, Despre milostenie, Sărbătorile păgâneşti etc, dar şi, în şedinţe publice, chestiuni practice şi cu rost educativ cum sunt Foloasele învăţăturii, Combaterea beţiei, Bancă şi tovărăşie, Combaterea luxului, Îndemnul de a cerceta doctorul, Îngrijirea vitelor de muncă etc. La aceste şedinţe aveau obligaţia de a participa toţi învăţătorii şi preoţii din localităţile ar ondate, orice absenţă trebuind motivată. La terminarea activităţilor programate şi a căror desfăşurare era riguros evidsenţiată într-un registru special, participanţii aveau parte de o mică petrecere.

În şcoală se afla o mică bibliotecă cu cărţi de literatură, dar şi cu îndrumare practice; tot în şcoală se făcea alfabetizarea adulţilor, seara, în zilele de sărbătoare şi în perioadele mai libere de peste an (de obicei iarna). Tot în şcoală elevii, dar şi sătenii încropeau mici spectacole, pentru care făceau din timp repetiţii. La loc de cinste se aflau serbările şcolare, muniţios organizate de către cadrele didactice şi de preoţii satului. Acestea aveau o periodicitate trimestrială, cea mai importantă fiind cea de la sfârşitul anului şcolar. La aceste serbări evoluau nu doar elevii, ci şi cadrele didactice, care prezentau dansuri, cântece, scenete etc. În seara zilei în care avea loc serbarea de sfârşit de an şcolar avea loc horă şi bal.

In anul 2004 in comună a fost infiinţată Asociaţia Culturală "Pietricica" . Scopul principal al constituirii asociaţiei este promovarea intereselor culturale ale comunităţii locale pentru păstrarea obiceiurilor culturale specifice, etnografie şi folclor.

De asemenea asociaţia urmăreşte:

  • creşterea spirituală a comunei prin promovarea valorilor culturale locale, a tradiţiilor populare;
  • dezvoltarea de parteneriate cu organismele publice în domeniu;
  • sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele cultural-artistice ale comunităţii;
  • sprijinirea planurilor de dezvoltare cultural-artistică ale comunităţilor locale.

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 14 guests online