October 28, 2020, 4:41 am
Home Biblioteca comunala
Biblioteca comunala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA COMUNALA BORLESTI

Biblioteca Comunală Borlesti este o instituţie publică de cultură, al cărei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; este o bibliotecă tip enciclopedic.

Accesul la colecţiile şi bazele de date proprii este gratuit.

Biblioteca asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate.

Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile bibliotecii se face în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare, elaborat în corelaţie cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.

Pentru a facilita accesul utilizatorilor la colecţiile şi la serviciile oferite biblioteca întocmeşte cataloage, efectuează cercetări documentare, elaborează bibliografii, sinteze, lucrări de informare documentară şi alte instrumente specifice,

constituie şi gestionează baze de date,  servicii de împrumut şi consultare pe loc a documentelor de bibliotecă, precum şi alte servicii.

Colecţiile pot cuprinde şi alte documente, nespecifice bibliotecilor, storiceşte constituite sau provenite din donaţii.

Biblioteca comunală

Biblioteca este gazduita in cadrul Caminului Cultural al comunei Borlesti
 Volume şi periodice: 6003 (abonament la două periodice)

 
 

 

Programul de lucru al bibliotecii comunale este:

 Luni - Joi  800 - 16 00

 Vineri      1200 - 19 00

 

 

Bibliotecar: Socea Mihaela

 

Contact: 0745181902

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 11 guests online