Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Principala, nr 86
Loc Borlești, Jud. Neamț

E-mail

primaria@borlesti.ro
Image

Arhiva HCL Borlesti

HCL Borlesti pe anul 2012
Luna ianuarie 2012

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna ian 2012

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2012 privind aprobarea contului de executie pentru anul 2011

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2012 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2012

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2012 privind aprobarea aprobarea inventarului domeniului public si privat al comunei Borlesti

Vizualizeaza

 

 

4

HCL 4/31.01.2012 privind aprobarea traseului “LES de medie tensiune de la centrala electrică Borlesti la Statia Roznov 110 Kv” si ocuparea temporară a suprafetei de 4980 mp din domeniul public al comunei

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 5/31.01.2012 privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 1,00 mp teren de către Administratia Bazinala de Apa Siret-Bacău

 

Vizualizeaza

 

6

HCL 6/31.01.2012 privind aprobarea atribuirii de denumiri unitătilor de învătământ preuniversitare de stat din comuna Borlesti judetul Neamt care vor functiona în anul scolar 2012 – 2013

 

Vizualizeaza


Luna februarie 2012

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna feb 2012

Vizualizare

1

HCL 7/2012  privind aprobarea Planului de lucrari de interes local

Vizualizeaza

2

HCL 8/2012  privind adoptarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al comunei Borlesti

Vizualizeaza

3

HCL 9/2012  privind conferirea de titlului de cetatean de onoare al comunei

Vizualizeaza

4

HCL 10/2012 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

5

HCL 11/2012 privind revocarea HCL nr. 6/31.01.2012

VizualizeazaLuna martie 2012

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna martie 2012

Vizualizare

1

HCL 12/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 13/2012 privind infiintarea Serviciului public local de asistenta sociala in subordinea Consiliului local al Comunei Borlesti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia

Vizualizeaza

 

3

HCL 14/2012 privind darea in administrare a unei suprafete de teren pentruconstructie noua Gradinita cu program normal - Borlesti comuna Borlesti iudetul Neamt

Vizualizeaza

 

4

HCL 15/2012 Privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

5

HCL 16/2012 privind aprobarea contului de executie pentru trim I anul 2012

Vizualizeaza

6

HCL 17/2012 privind aprobarea atribuirii de denumiri unitatilor de invatamant preuniversitare de stat din comuna Borlesti iudetul Neamt care vor functiona in anul scolar 2012 - 2013

Vizualizeaza

7

HCL 18/2012 privind aprobarea Programului de masuri pentru reducerea numarului de incendii generate de arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale

Vizualizeaza

8

HCL 19/2012 privind aprobarea Programului de masuri pentru salubrizarea localitatii, cursurilor de apa si a cailor de comunicatii

VizualizeazaLuna aprilie 2012

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna apr 2012

Vizualizare

1

HCL 20/2012 privind rectificarea bugetului pe trim II anul 2012

 

VizualizeazaLuna mai 2012

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna mai 2012

Vizualizare

1

HCL 21/2012 privind rectificarea bugetului pe trim.II anul 2012

 

Vizualizeaza

2

HCL 22/2012 privind darea in folosinta gratuita a spatiului de 14.60 mp apartinand domeniului public al comunei

Vizualizeaza

 

3

HCL 23/2012 privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 2.25 mp teren de catre Administratia Bazinala de Apa Siret-Bacau

Vizualizeaza


Luna iunie 2012

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna iunie 2012

Vizualizare

1

HCL 24/2012 privind alegerea comisiei de validare

Vizualizeaza

2

HCL 25/2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali

Vizualizeaza

    3

HCL 26/2012 privind constatarea consiliului ca legal constituit

Vizualizeaza

4

HCL 27/2012 privind alegerea pregedintelui de sedinta

Vizualizeaza

5

HCL 28/2012 privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

6

HCL 29/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

VizualizeazaLuna iulie 2012

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna iulie 2012

Vizualizare

1

HCL 30/2012 privind implementarea in anul 2012 a sistemului de control intern managerial in cadrul unitatii administrativ teritoriale Borlesti iudetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 31/2012 privind rectificarea bugetului pe trim.II anul 2012

Vizualizeaza

    3

HCL 32/2012 privind acordarea unoi ajutor  de urgenta pentru familia fara venituri Strechie Romica

Vizualizeaza

4

HCL 33/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

5

HCL 34/2012 privind incetarea mandatului de consilier a domnului OLTEANU GHEORGHE

Vizualizeaza

6

HCL 35/2012 privind incetarea mandatului de consilier a domnului IRIMIA RADU

Vizualizeaza

7

HCL 36/2012 privind validarea mandatului de consilier local al domnului PURCARIU VASILE

Vizualizeaza

8

HCL 37/2012 privind incetarea mandatului de consilier a domnului IRIMIA GICA

Vizualizeaza

9

HCL 38/2012 privind validarea mandatului de consilier local al domnului AXINTE IOAN

Vizualizeaza

10

HCL 39/2012 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

11

HCL 40/2012 privind acordarea unui premiu elevei Blaga Elena -Diana

Vizualizeaza

12

HCL 41/2012 privind aprobarea contului de executie pentru trim II anul2012

Vizualizeaza

13

HCL 42/2012 privind incheierea unui contract de salubrizare cu SC TRANSFOR YOU

Vizualizeaza

14

HCL 43/2012 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Pentru investitia "Lucrari de asfaltare drumuri vicinale din satul Ruseni"

Vizualizeaza

15

HCL 44/2012 privind desemnarea unui reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT"

Vizualizeaza

12

Procesul verbal al sedintei din data de 24.07.2012

VizualizeazaLuna august 2012

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna aug2012

Vizualizare

1

HCL 45/2012 privind rectificarea bugetului pe trim II anul 2012

Vizualizeaza

2

HCL 46/2012 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

    3

HCL 47/2012 privind modificarea limitei intravilanului Borlesti Zona Canton I

Vizualizeaza

4

Procesul verbal al sedintei din data de 27.08.2012

VizualizeazaLuna septembrie 2012


Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna sept2012

Vizualizare

1

HCL 49/2012 privind rectificarea bugetului pe trim III 2012

Vizualizeaza

2

HCL 49/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

 Vizualizeaza

3

HCL 50/2012 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

    4

HCL 51/2012 privind validarea mandatului de consilier local al domnului OLTEANU CONSTANTIN

Vizualizeaza

5

HCL 52/2012 privind acordarea unui spor pentru conditii vatamatoare functionarilor publici si personalului contractual din Primaria comunei Borlesti

Vizualizeaza

6

HCL 53/2012 cu privire la modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Borlesti, judetul Neamt atestat prin Hotararea Guvernului nr.1356/2001 (Anexa nr. 15) modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.650/2007

Vizualizeaza

7

HCL 54/2012 cu privire la stabilirea zonelor care vor fi amenajate pentru activitati de picnic

Vizualizeaza

8

HCL 55/2012 privind infiintarea unei baze sportive

Vizualizeaza

9

HCL 56/2012 privind infiintarea unui teren de fotbal

Vizualizeaza

10

HCL 57/2012 privind aprobarea Proiectului tehnic privind obiectivul,,Asfaltare strazi si ulite satesti - SATU NOU comuna Borlesti iudetul Neamt"

Vizualizeaza

11

HCL 58/2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local pentru anul 2012

Vizualizeaza

12

HCL 59/2012 privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

13

Procesul verbal al sedintei din data de 29.09.2012

Vizualizeaza


Luna octombrie 2012

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna oct2012

Vizualizare

1

HCL 60/2012 privind rectificarea bugetului pe trim.IV anul 20I2

Vizualizeaza

2

HCL 61/2012 privind aprobarea contului de executie pentru trim III anul 2012

Vizualizeaza

    3

HCL 62/2012 privind aprobarea documentatiei de avizare lucrari de interventie obiectiv de investitie "Asfaltare strazi si ulite satesti Balanu, comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 63/2012 privind  aprobarea Proiectului tehnic "Construire baza sportiva in sat Borlesti, comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 64/2012 privind aprobarea investitiei "Lucrari de asfaltare si modernizare a strazilor si aleilor din comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 65/2012 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

7

Procesul verbal al sedintei din data de 31.10.2012

VizualizeazaLuna noiembrie 2012

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna noiembrie 2012

Vizualizare

1

HCL 66/2012 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

2

HCL 67/2012 privind rectificarea bugetului pe trim.IV anul 2012

Vizualizeaza

3

Procesul verbal al sedintei din data de 26.11.2012

VizualizeazaLuna decembrie 2012

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna decembrie2012

Vizualizare

1

HCL 68/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 69/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

Vizualizeaza

    3

HCL 70/2012 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru obiceiuri de iarna

Vizualizeaza

4

HCL 71/2012 privind rectificarea bugetului pe trim.IV anul 2012

Vizualizeaza

5

HCL 72/2012 privind alocarea unei sume banesti din excedent pentru plata la obiectivul "Modernizare drum vicinal Borlesti - Poiana Marului, km 0+000 - 3+133. comuna Borlesti, iud. Neamt".

Vizualizeaza

6

HCL 73/2012 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

7

HCL 74/2012 privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2012

 Vizualizeaza

8

Procesul verbal al sedintei din data de 14.12.2012

Vizualizeaza

9

Procesul verbal al sedintei din data de 20.12.2012

Vizualizeaza