October 28, 2020, 2:11 am
Home HCL Borlesti 2014

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BORLESTI

2014

 

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna ian 2014

Vizualizare

1

HCL 1/10.01.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.55/30.12.2013

 

Vizualizeaza

2

HCL 2/30.01.2014 privind modificarea HCL nr. 56/30.12.2013

Vizualizeaza

3

HCL 3/30.01.2014 privind modificarea si completarea HCL nr.1/10.01.2014

Vizualizeaza

4

HCL 4/30.01.2014 privind aprobarea contului de execuţie pentru anul 2013

Vizualizeaza

5

HCL 5/30.01.2014 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2014

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2014  privind aprobarea inventarului domeniului public şi privat al comunei Borleşti

Vizualizeaza

7

HCL7/30.01.2014 privind stabilirea locurilor destinate pentru defăşurarea adunărilor publice

Vizualizeaza

8

HCL 8/30.01.2014 privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

9

HCL 9/30.01.2014 privind desemnarea unor consilieri în consiliul de administraţie al şcolilor

Vizualizeaza

10

HCL 10/30.01.2014 privind clasificarea unor drumuri de interes local de pe raza comunei Borleşti în categoria drumurilor comunale

Vizualizeaza

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna februarie 2014

Vizualizare

1

HCL 11/03.02.2014 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2014

 

Vizualizeaza

2

HCL 12/03.02.2014 privind modificarea HCL nr. 27/29.06.2010

Vizualizeaza

3

HCL 13/27.02.2014 privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 6/30.01.2014

Vizualizeaza

4

HCL 14/27.02.2014 privind aprobarea Programului de Aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate a comunei Borleşti, valabil în perioada 2014 - 2016

Vizualizeaza

5

HCL 15/27.02.2014 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole

Vizualizeaza

6

HCL 16/27.02.2014 privind reprezentarea Consiliului Local Borlesti in fata instantelorjudecatoresti

Vizualizeaza

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna martie 2014

Vizualizare

1

HCL 17/27.03.2014 privind aprobarea atribuirii de denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat din comuna Borleşti judeţul Neamţ care vor funcţiona în anul şcolar 2014 – 2015

 

Vizualizeaza

2

HCL 18/27.03.2014 privind concesionarea directă a suprafeţei de teren de 377 mp către BANCA COOPERATISTĂ ECONOMCOOP BACĂU

Vizualizeaza

3

HCL 19/27.03.2014 privind desemnarea consilierilor locali în comisiile de recepție a lucrărilor de construcții și instalații și în comisiile de evaluare a ofertelor privind procedura de achiziție publicâ, în cazul contractelor de lucrări, de furnizare și de servicii

Vizualizeaza

4

HCL 20/27.03.2014 privind aprobarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal în comuna Borleşti

Vizualizeaza

5

HCL 21/27.03.2014 privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 28,95 mp

către Cabinet stomatologic dr.Bordeianu Anca Beatrice

Vizualizeaza

6

HCL 22/27.03.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

7

HCL 23/27.03.2014 privind modificarea HCL nr.16/27.02.2014

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL  Borlesti luna

aprilie 2014

Vizualizare

1

HCL 24/30.04.2014 Privind aprobarea sumei totale pentru achiziţie buldo-excavator

Vizualizeaza

2

HCL 25/30.04.2014 privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 6/30.01.2014

Vizualizeaza

3

HCL 26/30.04.2014 privind darea în folosinţă gratuită a suprafeței de 100 mp teren din domeniul public al comunei către Asociaţia Crescătorilor de Animale „Valea Nechitului”

Vizualizeaza

4

HCL 27/30.04.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei nr.1/25.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al

Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

Vizualizeaza

5

HCL 28/30.04.2014 privind rectificarea bugetului pe trim.II anul 2014

Vizualizeaza

6

HCL 29/30.04.2014 privind acordarea unor sume bănești elevelor olimpice și cadrelor didactice coordonatoare

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL  Borlesti luna

mai 2014

Vizualizare

1

HCL 30/30.05.2014 Privind modificarea Anexei 2 la HCL nr. 55/30.12.2014

Vizualizeaza

2

HCL 31/30.05.2014 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către E.ON Moldova Distribuție a suprafeței de 15 mp

Vizualizeaza

3

HCL 32/30.05.2014 privind modificarea HCL nr.18/27.03.2014

Vizualizeaza

4

HCL 33/30.05.2014 privind modificarea contractului de salubrizare încheiat cu SC TRANSFOR YOU SRL

Vizualizeaza

5

HCL 34/30.05.2014 privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 1.415 unităţi de compostare individuală a deşeurilor

Vizualizeaza

6

HCL 35/30.05.2014 privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 6/30.01.2014 privind înscrierea unor suprafețe de teren

Vizualizeaza

7

HCL 36/30.05.2014 privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL  Borlesti luna

iunie 2014

Vizualizare

1

HCL 37/30.06.2014 privind aprobarea  cofinanțării cheltuielilor eligibile  din valoarea Proiectului de investiții ” Inființare sistem de alimentare cu apă în satele Ruseni și Borlești, comuna Borlești, județul Neamț

Vizualizeaza

2

HCL 38/30.06.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții” Inființare sistem de alimentare cu apă în satele Ruseni și Borlești, comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

3

HCL 39/30.06.2014 Privind aprobarea organizării Expoziției etnografice permanente “Cufărul Borleștiului”

Vizualizeaza

4

HCL 40/30.06.2014 privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeței de  teren din domeniul public al comunei către Expozitia Etnografică permanentă „Cufărul Borleștiului”

Vizualizeaza

5

HCL 41/30.06.2014 privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeței de  teren din domeniul public al comunei către Asociația Crescătorilor de Animale „Valea Nechitului”

Vizualizeaza

6

HCL 42/30.06.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

7

HCL 43/30.06.2014 privind rectificarea bugetului conform Ordinului MF nr.720/22.05.2014

Vizualizeaza

8

HCL 44/30.06.2014 privind desemnarea persoanei imputernicita sa reprezinte interesele unitătii administrativ teritoriale

Vizualizeaza

9

HCL 45/30.06.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Acordul de Perteneriat încheiat în vederea realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Neamț”

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL  Borlesti luna

iulie 2014

Vizualizare

1

HCL 47/31.07.2014 privind încetarea mandatului de consilier a domnului PURCARIU VASILE

Vizualizeaza

2

HCL 48/31.07.2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Borleşti a unor suprafețe de teren

Vizualizeaza

3

HCL 49/31.07.2014 privind aprobarea executării lucrărilor suplimentare la Dispensarul comunal

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL  Borlesti luna

august 2014

Vizualizare

1

HCL 50/29.08.2014 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie "Modernizare străzi și ulițe sătești - Balanu, comuna Borlești, județul Neamț"

Vizualizeaza

2

HCL 51/29.08.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi și ulițe sătești - Balanu, comuna Borlești, județul Neamț"

Vizualizeaza

3

HCL 52/29.08.2014 privind acordarea unor sume bănești pentru doi cetățeni din comuna Borlești, județul Neamț

Vizualizeaza

4

HCL 53/29.08.2014 privind aprobarea întocmirii  studiului tehnico-economic a lucrărilor de investiţie ” Lucrări de asfaltare și modernizare a străzilor și aleilor din satul Borlești, comuna Borleşti, judeţul Neamţ”

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL  Borlesti luna

octombrie2014

Vizualizare

1

HCL 54/01.10.2014 privind rectificarea bugetului

Vizualizeaza

2

HCL 55/01.10.2014 privind desemnarea unor consilieri în consiliul de administraţie al şcolilor

Vizualizeaza

3

HCL 56/01.10.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

4

HCL 57/10.10.2014 privind aprobarea Proiectului de investiție „Modernizare Strada Luncii, Modernizare Aleea Speranței” din comuna Borlești județul Neamț

Vizualizeaza

5

HCL 58/10.10.2014 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către EON Moldova Distribuție a suprafeței de 97,5 mp

Vizualizeaza

6

HCL 59/10.10.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentruobiectivul de investiții "Modernizare Strada Luncii, Modernizare Aleea Speranței” din comuna Borlești, județul Neamț

Vizualizeaza

7

HCL 60/10.10.2014  privind rectificarea bugetului pe trim.IV anul 2014

Vizualizeaza

8

HCL 61/31.10.2014  privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat în vederea realizarii proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judetul Neamt”

Vizualizeaza

9

HCL 62/31.10.2014 privind aprobarea intocmirii studiului tehnico-economic pentru proiectul „Reabilitare Școala Gimnazială comuna Borlești, județul Neamț și reabilitare Sala de Sport Scoala Gimnazială

Vizualizeaza

10

Procesul verbal al sedintei CL Borlesti din data de 01 octombrie 2014

 Vizualizeaza

11

Procesul verbal al sedintei CL Borlesti din data de 10 octombrie 2014

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL  Borlesti luna

noiembrie2014

Vizualizare

1

HCL 63/27.11.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

2

HCL 64/27.11.2014 Privind aderarea la Asociația ADI ECORPR în vederea utilizării stației de sortare și transfer ROZNOV

Vizualizeaza

3

HCL 65/27.11.2014 privind aprobarea încheierii a trei contracte de prestări servicii

Vizualizeaza

4

Procesul verbal al sedintei CL Borlesti pe luna noiembrie 2014

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL  Borlesti luna

decembrie2014

Vizualizare

1

HCL 66/15.12.2014 privind rectificarea bugetului pe trim.IV anul 2014

Vizualizeaza

2

HCL 67/15.12.2014 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru obiceiuri de iarna

Vizualizeaza

3

HCL 68/15.12.2014privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

4

Procesul verbal al sedintei CL Borlesti pe luna decembrie 2014

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 6 guests online