October 28, 2020, 2:29 am
Home HCL Borlesti 2016

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BORLESTI

2016

 

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna ian 2016

Vizualizare

1

HCL 1/12.01.2016 privind incetarea mandatului de consilier a domnului Constantin Viorel

Vizualizeaza

2

HCL 2/29.01.2016 privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 20 mp către SC DUMI TELE CAB SRL

Vizualizeaza

3

HCL 3/29.01.2016 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei şi aprobarea de denumiri pentru unităţile de învăţământ de stat în anul şcolar 2016 - 2017

Vizualizeaza

4

HCL 4/29.01.2016 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Borlești județul Neamț

Vizualizeaza

5

HCL 5/29.01.2016 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2016

Vizualizeaza

6

HCL 6/29.01.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

7

HCL 7/29.01.2016 privind aprobarea constituirii suprafeței de 600 mp teren curți construcții autori Irimia C. Constantin și Irimia V.Elena

Vizualizeaza

8

HCL 8/29.01.2016 privind aprobarea constituirii suprafeței de 640 mp teren curți construcții autor Blanariu Gh.Mircea

Vizualizeaza

9

HCL 9/29.01.2016 privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea vânzării a suprafeței de 6258 mp din domeniul privat al comunei Borlești județul Neamț

Vizualizeaza

10

HCL 10/29.01.2016 privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

11

HCL 11/29.01.2016 privind aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul „ Înființare Sistem de alimentare cu apă în satele Ruseni și Borlești, comuna Borleşti, judeţul Neamţ”

Vizualizeaza

12

HCL 12/29.01.2016 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „ Înființare Sistem de alimentare cu apă în satele Ruseni și Borlești, comuna Borleşti, judeţul Neamţ”

Vizualizeaza

13

HCL 13/29.01.2016 privind aprobarea contului de execuţie pentru anul 2015

Vizualizeaza

14

HCL 14/29.01.2016 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2016

Vizualizeaza

15

HCL 15/29.01.2016 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii

Vizualizeaza

16

HCL 16/29.01.2016 privind implementarea proiectului “Eficientizarea energetică a unui tronson din sistemul de iluminat public din comuna Borlești, jud. Neamț”

Vizualizeaza

17

HCL 17/29.01.2016 privind aprobarea cumpărării unor suprafețe de teren în vederea implementării proiectului “Înființare Sistem de alimentare cu apă în satele Ruseni și Borlești, comuna Borlești județul Neamț”

Vizualizeaza

18

HCL 18/29.01.2016 privind diminuarea taxei de drum stabilită prin HCL nr. 11/27.02.2015

Vizualizeaza

19

HCL 19/29.01.2016 privind aprobarea investiției „Lucrări de întreținere a străzilor și aleilor în comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna feb 2016

Vizualizare

1

HCL 20/22.02.2016 privind rectificarea bugetului pe trim. I anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 21/22.02.2016 privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Vizualizeaza

3

HCL 22/29.02.2016 privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 14,60 mp către I.I. PISOI MIHAELA  

Vizualizeaza

4

HCL 23/29.02.2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului DASCĂLU VALERIU

Vizualizeaza

5

HCL 24/29.02.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ

Vizualizeaza

6

HCL 25/29.02.2016 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare din Zona 1, Judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 26/29.02.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna iun2016

Vizualizare

1

HCL 43/22.06.2016 privind alegerea comisiei de validare

Vizualizeaza

2

HCL 44/22.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali

Vizualizeaza

3

HCL 45/22.06.2016 privind constatarea consiliului ca legal constituit

Vizualizeaza

4

HCL 46/22.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

5

HCL 47/22.06.2016 privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

6

HCL 48/22.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna iul 2016

Vizualizare

1

HCL 50/28.07.2016 privind desemnarea unor consilieri în consiliul de administraţie al scolilor

Vizualizeaza

2

HCL 51/28.07.2016 privind aprobarea Actului Adițional nr.1/7240/22.07.2016

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna aug 2016

Vizualizare

1

HCL 52/08.08.2016 privind rectificarea bugetului pe trim. III anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 53/08.08.2016 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Constantin Cristinel – Veniamin

Vizualizeaza

3

HCL 54/08.08.2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului SOCEA VILI – MARIUS

Vizualizeaza

4

HCL 55/08.08.2016 privind înființarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Vizualizeaza

5

HCL 56/08.08.2016 privind aprobarea organizării “Zilei comunei Borlești”, județul Neamț

Vizualizeaza

6

HCL 57/28.08.2016 privind aprobarea efectuării lucrărilor de cadastru funciar și ridicărilor topo pentru rețeaua de drumuri vicinale de interes local

Vizualizeaza

7

HCL 58/28.08.2016 privind privind modificarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Borlești, însușit prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 17 din 31.05.2002 și atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 1356/2001 – Anexa 15

Vizualizeaza

8

HCL 59/28.08.2016 privind desemnarea presedintelui de sedinţă

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna sept 2016

Vizualizare

1

HCL 67/30.09.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Borlești, însușit prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 17 din 31.05.2002 și atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 1356/2001 – Anexa 15

Vizualizeaza

2

HCL 68/30.09.2016 privind rectificarea bugetului pe trim. III și IV anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 69/30.09.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Borlești, jud. Neamţ, pentru anul 2017

Vizualizeaza

4

HCL 70/30.09.2016 privind aprobarea obiectivului de investiții „Lucrări de asigurare a scurgerilor apelor pluviale în punctele: Câmp Mastacăn – Pricope, Câmp Mastacăn – Dârlea, Moara Borlești și intersecție DJ 156 cu DS Șovoaia”

Vizualizeaza

5

HCL 71/30.09.2016 privind aprobarea obiectivului „REPARAȚII ASFALT ÎN COMUNA BORLEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”

Vizualizeaza

6

HCL 72/30.09.2016 privind alocarea unui ajutor  de urgență

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 6 guests online