October 28, 2020, 2:38 am
Home HCL Borlesti 2017

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BORLESTI

2017

 

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna ian 2017

Vizualizare

1

HCL 1/21.01.2017 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului "Modernizare drumuri de interes local din comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 2/21.01.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local din comuna Borlegti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 3/27.01.2017 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2017

Vizualizeaza

4

HCL 4/27.01.2017 privind aprobarea organizării retelei scolare de învătământ preuniversitar de stat de pe raza comunei si aprobarea de denumiri pentru unitătile de învătământ de stat în anul scolar 2017 - 2018

Vizualizeaza

5

HCL 5/27.01.2017 privind introducerea stației „Dispensar” din localitatea Borlești în graficele de circulație aferente traseelor P.Neamț-Mastacăn, P.Neamț-Nechit, P.Neamț - Tazlău

Vizualizeaza

6

HCL 6/27.01.2017 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții și de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Borlești, jud. Neamț

Vizualizeaza

7

HCL 7/27.01.2017 privind aprobarea Actului Adițional nr.2/7240/20.01.2017

Vizualizeaza

8

HCL 8/27.01.2017 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Borlești județul Neamț

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna feb 2017

Vizualizare

1

HCL 9/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Reabilitarea extinderea, modernizarea și dotarea  Școlii Gimnaziale Ioan Grigore Teodorescu localitatea Ruseni , comuna Borleşti, judeţul Neamţ”

Vizualizeaza

2

HCL 10/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Reabilitarea extinderea și dotarea funcțională a spațiului educațional aparținând  Școlii Gimnaziale din comuna Borleşti, judeţul Neamţ”

Vizualizeaza

3

HCL 11/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural în sat Nechit,  comuna Borleşti, judeţul Neamţ”

Vizualizeaza

4

HCL 12/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Modernizarea și extinderea sediului primăriei din comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

5

HCL 13/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Modernizare și extindere iluminat public in comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

6

HCL 14/21.02.2017 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Construire pod Borlești – Poiana Mărului in comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

7

HCL 15/21.02.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul ” Modernizare gradinita cu program normal nr. 3, sat Ruseni, comuna Borlesti, judetul Neamt” finanțat prin PNDL

Vizualizeaza

8

HCL 16/21.02.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul ” Reabilitarea si modernizarea Școlii Gimnaziale Stefan cel Mare din localitatea Mastacan, comuna Borlesti, judetul Neamt” finanțat prin PNDL

Vizualizeaza

9

HCL 17/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Reabilitare și construire poduri în satele Mastacăn și Ruseni,  comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

10

HCL 18/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Modernizare infrastructura rutiera de interes local în   comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

11

HCL 19/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Reabilitare, modernizare și dotare unitate medico-socială în sat Mastacăn,  comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

12

HCL 20/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul  „Construire pod Borlești de sus in comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

13

HCL 21/28.02.2017 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

Vizualizeaza

14

HCL 22/28.02.2017 privind aprobarea intocmirii Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate in proprietatea privata a Comunei Borlesti

Vizualizeaza

15

HCL 23/28.02.2017 privind aprobarea inventarului domeniului public şi privat al comunei Borleşti

Vizualizeaza

16

HCL 24/28.02.2017 privind stabilirea consumului de carburanți pentru autovehiculele și utilajele care deservesc Primăria comunei Borlești

Vizualizeaza

17

HCL 25/28.02.2017 privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a suprafeţei de 22,00 ha păşune aflată în domeniul public al comunei

Vizualizeaza

18

HCL 26/28.02.2017 privind aprobarea contului de execuţie pentru anul 2016

Vizualizeaza

19

HCL 27/28.02.2017 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

martie2017

Vizualizare

1

HCL 28/15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii cofinanțării din bugetul local pentru proiectul „Extindere rețea de apă uzată, comuna Borlesti, judeţul Neamţ”

Vizualizeaza

2

HCL29/15.03.2017 privind aprobarea investitiei si asigurării cofinantării obiectivului de investitie: “Înfiintare sistem de alimentare cu apă în satele Ruseni si Borlesti, comuna Borlesti, judetul Neamt”

Vizualizeaza

3

HCL30/20.03.2017 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2017

Vizualizeaza

4

HCL31/20.03.2017 privind acordarea unor sume banesti elevelor olimpice si cadrelor didactice coordonatoare

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

aprilie 2017

Vizualizare

1

HCL 32/28.04.2017 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Jipa Maria

Vizualizeaza

2

HCL 33/28.04.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pricope Gheorghe

Vizualizeaza

3

HCL 34/28.04.2017 privind vanzarea directa a suprafetei de 1912 mp teren apartinand domeniului privat al comunei

Vizualizeaza

4

HCL 35/28.04.2017 privind modificarea si completarea anexei 2 la HCL nr.23/28.02.2017

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

mai2017

Vizualizare

1

HCL 36/10.05.2017 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului "Infiintare retea de canalizare in satele Borlesti si Ruseni, comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 37/10.05.2017  privind implementarea proiectului "Infiintare retea de canalizare in satele Borlesti si Ruseni, comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 38/31.05.2017 privind darea in folosinta gratuita a spatiului de 38mp apartinand domeniului public al comunei

Vizualizeaza

4

HCL 39/31.05.2017 privind acordarea de compensatii in bani pentru voluntariii Serviciului Voluntar Situatii de Urgenta Borlesti pentru anul 2017

Vizualizeaza

5

HCL 40/31.05.2017 privind rectificarea bugetului local pe trim II anul 2017

Vizualizeaza

6

HCL 41/31.05.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

Vizualizeaza

7

HCL 42/31.05.2017 privind desemnarea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

8

HCL 43/31.05.2017 privind acordarea de sume banesti unei eleve si cadrului didactic coordonator

Vizualizeaza

9

HCL 44/31.05.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta

 Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

iunie2017

Vizualizare

1

HCL 45/21.06.2017 privind rectificarea bugetului pe trim. II, III si IV anul 2017

Vizualizeaza

2

HCL 46/29.06.2017 privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul public si privat al comunei Borlesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 47/29.06.2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul comunei Borlesti pentru perioada 2017-2024

Vizualizeaza

4

HCL 48/29.06.2017 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2017

Vizualizeaza

5

HCL 49/29.06.2017 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii si de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Borlesti, judetul Neamt, pentru anul 2017

Vizualizeaza

6

HCL 50/29.06.2017 privind aprobarea organizarii "Zilei comunei Borlesti", judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 51/29.06.2017 privind aprobarea tabelelor parcelare si a planurilor cadastrale in vederea intocmirii amenajamentului pastoral

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

Iulie 2017

Vizualizare

1

HCL 52/05.07.2017 privind concesionarea unui spatiu pentru desfasurare activitate medicala

Vizualizeaza

2

HCL 53/31.07.2017 privind virari de credite ale bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Borlesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 54/31.07.2017 privind aprobarea contului de executie pentru trim.II anul 2017

Vizualizeaza

4

HCL 55/31.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primalului si din serviciile publice din subordinea comunei Borlesti

Vizualizeaza

5

HCL 56/31.07.2017 privind solicitarea scrisorii de garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural

Vizualizeaza

6

HCL 57/31.07.2017 privind solicitarea scrisorii de garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural

Vizualizeaza

7

HCL 58/31.07.2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Renovarea, modernizarea si dotarea caminului cultural din sat Borlesti, comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 59/31.07.2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Demolare, infiintare  si dotare gradinita in sat Ruseni, comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL 60/31.07.2017 privind desemnarea unor consilieri in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Ioan Grigore Teodorescu Ruseni si in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii

Vizualizeaza

10

HCL 61/31.07.2017 privind aprobarea Programului de Aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate a comunei Borlesti, valabil in perioada 2017 - 2020

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

august 2017

Vizualizare

1

HCL 62/04.08.2017 privind rectificarea bugetului pe trim. III anul 2017

Vizualizeaza

2

HCL 63/31.08.2017 privind aprobarea constituirii suprafetei de 1000 mp teren curti constructii

Vizualizeaza

3

HCL 64/31.08.2017 privind acordarea de sume banesti elevilor absolventi cu  media 10

Vizualizeaza

4

HCL 65/31.08.2017 privind vanzarea directa a suprafetei de 1912 mp teren apartinand domeniului privat al comunei

Vizualizeaza

5

HCL 66/31.08.2017 privind acceptul demararii procedurii de concesionare a suprafetelor de teren din zona minora a raului Nechit proprietatea Statului Roman

Vizualizeaza

6

HCL 67/31.08.2017 privind desemnarea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

7

HCL 68/31.08.2017 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a suprafetei de 12473 mp din domeniul privat al comunei Borlesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

sept 2017

Vizualizare

1

HCL 69/07.09.2017 privind rectificarea bugetului pe trim.III anul 2017

Vizualizeaza

2

HCL 70/07.09.2017 privind implementarea proiectului "SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BORLESTI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

3

HCL 71/07.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice pentru proiectul "Construire pod Borlesti - Poiana Marului in comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 72/28.09.2017 privind situatia conturilor disponibile pentru indisponibilizare in vederea achitarii obligatiilor prevazute in Titlul executoriu nr.50/2017

Vizualizeaza

5

HCL 73/28.09.2017 privind modificarea Caietului de Sarcini prin HCL nr. 68/31.08.2017

Vizualizeaza

6

HCL 74/28.09.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.37240 / 18.09.2017

Vizualizeaza

7

HCL 75/28.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Borlesti, jud. Neamt pentru anul 2018

Vizualizeaza

8

HCL 76/28.09.2017 privind infiintarea functiei de administrator public, aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice, pentru ocuparea postului de administrator public, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Borlesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 77/28.09.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent pentru achitarea obligatiilor prevazute in titlul executoriu nr.50/2017

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

Oct 2017

Vizualizare

1

HCL 78/12.10.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici si a valorii cofinantarii din bugetul local pentru proiectul "Modernizare gradinita cu program normal nr.3, sat Ruseni, comuna Borlesti, judetul Neamt" finantat prin PNDL

Vizualizeaza

2

HCL 79/12.10.2017 privind rectificarea bugetului pe trim. IV anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 80/25.10.2017 privind revocarea HCL nr.65/31.08.2017

Vizualizeaza

4

HCL 81/25.10.2017 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a suprafetei de 940 mp din domeniul privat al comunei Borlesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 82/25.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului "Construire pod Borlesti - Poiana Marului in Comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 83/25.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului "Reabilitare, extindere si dotare functionala a spatiului educational apartinand Scolii Gimnaziale din comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

noiembrie 2017

Vizualizare

1

HCL 84/07.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului "Construire pod Borlesti - Poiana Marului in Comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 85/07.11.2017 privind asigurarea fondurilor necesare investitiei defalcate pe surse de finantare pentru realizarea obiectivului "Construire pod Borlesti - Poiana Marului in Comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 86/07.11.2017 privind rectificarea bugetului pe trim. IV anul 2017

Vizualizeaza

4

HCL 87/28.11.2017 privind rectificarea bugetului pe trim. IV anul 2017

Vizualizeaza

5

HCL 88/28.11.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

Vizualizeaza

6

HCL 89/28.11.2017 privind aprobarea organizarii Targului de Craciun editia I in perioada 6 - 18 decembrie 2017 in comuna Borlesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 90/28.11.2017 privind aprobarea organizarii Festivalului de datini si obiceiuri editia a II-a la data de 30 decembrie 2017 in comuna Borlesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 91/28.11.2017 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru acordarea pachete dulciuri copii

Vizualizeaza

9

HCL 92/28.11.2017 privind desemnarea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

10

HCL 93/28.11.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

dec2017

Vizualizare

1

HCL 94/21.12.2017 privind rectificarea bugetului pe trim. IV anul 2017

Vizualizeaza

2

HCL 95/21.12.2017 privind modificarea pozitiei nr.43 din Anexa "Statul de functii si de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Borlesti" la HCL nr.76/28.09.2017

Vizualizeaza

3

HCL 96/21.12.2017 privind aprobarea esalonarii platii debitului datorat conform Sentintei Civile nr.1201/C/25.11.2016 si Deciziei Civile nr. 1157/28.09.2017

Vizualizeaza

4

HCL 97/21.12.2017 privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2018

Vizualizeaza

5

HCL 98/21.12.2017 privind aprobarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei in anul scolar 2018 - 2019

Vizualizeaza

6

HCL 99/21.12.2017 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pasunile comunei Borlesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 9 guests online