October 28, 2020, 3:58 am
Home HCL Borlesti 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BORLESTI

2018

 

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

Ianuarie 2018

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2018 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2018 privind încetarea mandatului de consilier a domnului LUNGU IONUȚ

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului TELEUCĂ NICOLAE

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului SAVIN GHEORGHE ADRIAN

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2018 privind alegerea viceprimarului comunei Borlești județul Neamț

Vizualizeaza

7

 HCL 7/31.01.2018 privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2018 privind vânzarea directă a suprafeţei de 1.121 mp teren aparţinând domeniului privat al comunei

Vizualizeaza

9

HCL 9/31.01.2018 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Borlești, judeţul Neamţ, în contextul transferului contributiilor de la angajator la angajat, conform prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, începând cu 01.01.2018

Vizualizeaza

10

HCL 10/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului public şi privat al comunei Borleşti

Vizualizeaza

11

HCL 11/31.01.2018 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2018

Vizualizeaza

12

HCL 12/31.01.2018 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor

la nivelul comunei Borlești județul Neamț

Vizualizeaza

13

HCL 13/31.01.2018 privind aprobarea contului de execuţie pentru anul 2017

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

februarie 2018

Vizualizare

1

HCL 14/12.02.2018 privind aprobarea constituirii suprafeței de 572 mp teren curți construcții autor DEF. Neculai Gh. Marcel și Neculai V. Viorica

Vizualizeaza

2

HCL 15/12.02.2018 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 16/12.02.2018 privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Vizualizeaza

4

HCL 17/12.02.2018 privind desemnarea unui consilier în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Borlești

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

martie2018

Vizualizare

1

HCL 18/ 28.03.2018  privind  modificarea și completarea  HCL nr. 97/21.12.2017 privind stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 19/28.03.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018  

Vizualizeaza

3

HCL 20/28.03.2018 privind acordarea de sume bănești pentru ansamblul „Alunelul”

Vizualizeaza

4

HCL 21/28.03.2018 privind desemnarea presedintelui de sedinţă

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

aprilie 2018

Vizualizare

1

HCL 22/27.04.2018 privind transmiterea în folosință gratuită către SC DELGAZ GRID SA a suprafeței de 12,56 mp  teren din domeniul public al comunei Borlești

Vizualizeaza

2

HCL 23/27.04.2018 privind transmiterea în folosință gratuită către SC DELGAZ GRID SA a suprafeței de 7,56 mp  teren din domeniul public al comunei Borlești

Vizualizeaza

3

HCL 24/27.04.2018 privind transmiterea în folosință gratuită către SC DELGAZ GRID SA a suprafeței de 2 mp  teren din domeniul public al comunei Borlești

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

Iun 2018

Vizualizare

1

HCL 34/18.06.2018 privind rectificarea bugetului local pentru trim. II anul 2018 – sectiunea de functionare

Vizualizeaza

2

HCL 35/18.06.2018 privind rectificarea bugetului local pentru trim. II anul 2018 – sectiunea de dezvoltare

Vizualizeaza

3

HCL 36/18.06.2018 privind aprobarea incheierii unui contract de parteneriat intre UAT comuna Borlesti si Asociatia Cultural Social Economica Christiana

Vizualizeaza

4

HCL 37/26.06.2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

Iul 2018

Vizualizare

1

HCL 38/ 30.07.2018 privind aprobarea organizării unei tabere de corturi și transmiterea în folosință gratuită către Asociația Sportivă ATAC a terenului aferent în vederea organizării și desfășurării Evenimentului sportiv de paintball „Nature Assault”

Vizualizeaza

2

HCL 39/30.07.2018 privind aprobarea organizării “Zilelor comunei Borlești”, județul Neamț

Vizualizeaza

3

HCL 40/30.07.2018 privind rectificarea bugetului local pentru trim.III anul 2018

Vizualizeaza

4

HCL 41/30.07.2018 privind aprobarea raportului de evaluare și desemnarea unei comisii de negociere în vederea cumpărării unui teren situat în intravilanul satului Nechit

Vizualizeaza

5

HCL 42/30.07.2018 privind acordarea de sume bănești elevilor participanți la concursuri și olimpiade școlare și absolvenților cu media 10

Vizualizeaza

6

HCL 43/30.07.2018 privind aprobarea valorii echipamentelor din dotarea camerei tehnice a Grădiniței Borlești, comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

7

HCL 44/30.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construire Cămin Cultural în sat Nechit, comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

8

HCL 45/ 30.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în satele Borlești, Ruseni și Mastacăn, comuna Borlești:Aleea Ciocârliei, Aleea Lunii, Aleea Recoltei, Aleea Rușilor, stradaComplexului, strada Hoanga strada Drumul Codrului, Aleea Tineretului și strada Blancului”

Vizualizeaza

9

HCL 46/ 30.07.2018privind aprobarea contului de execuţie pentru trim.II anul 2018, la data de 30.06.2018

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

aug 2018

Vizualizare

1

HCL 47/09.08.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de acordare a acordurilor de parteneriat

Vizualizeaza

2

HCL 48/31.08.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Centru Social Asociația Arhimandrit și Stareț Zenovie Ghidescu Nechit, comuna Borlești

Vizualizeaza

3

HCL 49/31.08.2018 privind rectificarea bugetului local pentru trim.III anul 2018

Vizualizeaza

4

HCL 50/31.08.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii

Vizualizeaza

5

HCL 51/31.08.2018 privind acordarea de sume bănești elevilor care au participat la Zilele comunei Borlești

Vizualizeaza

6

HCL 52/31.08.2018 privind aprobarea Actului Adițional nr.4/7240/27.08.2018 la Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare în comuna Borlești nr. 7240/31.08.2015

Vizualizeaza

7

HCL 53/31.08.2018 privind desemnarea consilierilor în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Borlești și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

Vizualizeaza

8

HCL 54/31.08.2018 privind desemnarea consilierilor în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale „Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

oct2018

Vizualizare

1

HCL 67/31.10.2018 privind încetarea mandatului de consilier a domnului BAGHIU ANDREI IONUȚ

Vizualizeaza

2

HCL 68/31.10.2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului AIRINEI MIHAI

Vizualizeaza

3

HCL 69/31.10.2018 privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a suprafeţei de 65,01 ha păşune aflată în domeniul public al comunei

Vizualizeaza

4

HCL 70/31.10.2018 privind aprobarea contului de execuţie pentru trim.III anul 2018, la data de 30.09.2018

Vizualizeaza

5

HCL 71/31.10.2018 privind acordarea unui ajutor de urgență

Vizualizeaza

6

HCL 72/31.10.2018 privind aprobarea Planului Operativ de acțiune pentru combaterea poleiului și înzăpezirii pe drumurile publice pentru perioada 01.11.2018 – 15.03.2019

Vizualizeaza

7

HCL 73/31.10.2018 privind aprobarea plății pentru executarea „Lucrări de igienizare Grup Sanitar Cămin Ruseni”

Vizualizeaza

8

HCL 74/31.10.2018 privind aprobarea plății pentru executarea „Realizare rigole de scurgere la str. Dealul Cucului (drum acces spre sat Șovoaia)”

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

nov2018

Vizualizare

1

HCL 75/27.11.2018 privind transmiterea din domeniul public al comunei Borlești în domeniul public al județului Neamț a unor imobile

Vizualizeaza

2

HCL 76/27.11.2018 privind aprobarea încheierii a două contracte de prestări servicii

Vizualizeaza

3

HCL 77/27.11.2018 privind acordarea de sume bănești elevei Agherasimoaie Alessia – Maria

Vizualizeaza

4

HCL 78/27.11.2018 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru acordarea de pachete de dulciuri copiilor

Vizualizeaza

5

HCL 79/27.11.2018 privind aprobarea organizarii Festivalului de datini si obiceiuri ediția a III-a la data de 30 decembrie 2018 in comuna Borlești, judetul Neamț

Vizualizeaza

6

HCL 80/27.11.2018 privind acordarea de compensații în bani pentru voluntarii Serviciului Voluntar Situații de Urgență Borlești

Vizualizeaza

7

HCL 81/27.11.2018 privind rectificarea bugetului local pentru trim.IV anul 2018

Vizualizeaza

8

HCL 82/27.11.2018 privind aprobarea organizarii TARGULUI DE CRACIUN ediția a II-a în perioada 22-23 decembrie 2018 in comuna Borlești, judetul Neamț

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

dec 2018

Vizualizare

1

HCL 83/18.12.2018 privind rectificarea bugetului local pentru trim.IV anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 84/18.12.2018 privind aprobarea Actului Adițional nr.5/7240/13.12.2018 la Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare în comuna Borlești nr. 7240/31.08.2015

Vizualizeaza

3

HCL 85/18.12.2018 privind stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2019

Vizualizeaza

4

HCL 86/18.12.2018 privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei pentru TARGUL DE CRACIUN

Vizualizeaza

5

HCL 87/18.12.2018 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de statde pe raza comunei în anul şcolar 2019-2020

 

Vizualizeaza

6

HCL 88/18.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază, pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Borlești, judeţul Neamţ, începând cu 01.01.2019

 

Vizualizeaza

7

HCL 89/18.12.2018 alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

8

HCL 90/18.12.2018 privind acordare unui ajutor de urgență

Vizualizeaza

9

HCL 91/18.12.2018 privind încetarea mandatului de consilier a domnului SAVIN GHEORGHE ADRIAN

Vizualizeaza

10

HCL 92/18.12.2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei PĂTRUNJEL NICOLETA 

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 7 guests online