October 28, 2020, 4:07 am
Home HCL Borlesti 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BORLESTI
2019

 

 

Nr.crt.

HCL Borlesti din luna

ian2019

Vizualizare

1

HCL 1/17.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  „Reabilitare str. Ștefan Cel Mare, str. Luminii și str. Balanu, în comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

2

HCL 2/30.01.2019 privind aprobarea contului de execuţie pentru trim.IV anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 3/30.01.2019 privind aprobarea inventarului domeniului public și privat al Comunei Borlești

Vizualizeaza

4

HCL 4/30.01.2019 privind stabilirea locurilor destinate pentru defăşurarea adunărilor publice

Vizualizeaza

5

HCL 5/30.01.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Borlești, județul Neamț, în anul 2019

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistenta Socială organizat la nivelul comunei Borlesti, județul Neamt

 

Vizualizeaza

7

HCL 7/30.01.2019 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2019

Vizualizeaza

8

HCL 8/30.01.2019 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Borlești județul Neamț

Vizualizeaza

9

HCL 9/30.01.2019 privind implementarea proiectului „ Refacere drumuri calamitate în comuna Borlești”

VizualizeazaNr.crt.

HCL Borlesti din luna

feb2019

Vizualizare

1

HCL 10/22.02.2019 privind asigurarea ACTUALIZAREA VALORII INVESTIȚIEI pentru realizarea obiectivului  "CONSTRUIRE POD BORLEȘTI-POIANA MĂRULUI ÎN COMUNA BORLEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ"

Vizualizeaza

2

HCL 11/28.02.2019 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.85/18.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

Vizualizeaza

3

HCL 12/28.02.2019 privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al comunei Borlești

Vizualizeaza

4

HCL 13/28.02.2019  privind încetarea mandatului de consilier a domnului TELEUCĂ NICOLAE

Vizualizeaza

5

HCL 14/28.02.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului MIRON GHEORGHE

Vizualizeaza

6

HCL 15/28.02.2019 privind aprobarea achiziționării unui autoturism

Vizualizeaza

7

HCL 16/28.02.2019 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2019

Vizualizeaza

8

HCL 17/28.02.2019  privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 47/29.06.2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul comunei Borlești pentru perioada 2017 – 2024

Vizualizeaza

9

HCL 18/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Refacere drumuri calamitate în comuna Borlești, județul Neamț”

VizualizeazaNr.crt.

HCL Borlesti din luna

martie 2019

Vizualizare

1

HCL 19/15.03.2019 privind acoperirea utilizării excedentului anului 2018 pentru acoperirea golului temporar de casă

Vizualizeaza 

2

HCL 20/29.03.2019 privind încetarea mandatului de consilier a domnului POPESCU IOAN

Vizualizeaza

3

HCL 21/29.03.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului GANGA CONSTANTIN

Vizualizeaza

4

HCL 22/29.03.2019 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

5

HCL 23/29.03.2019 privind stabilirea taxei speciale pe linie de protecție civilă, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Borlești în anul 2019

Vizualizeaza

6

HCL 24/29.03.2019 privind implementarea proiectului „Lucrări de construcții a infrastructurii de prevenire a inundațiilor pe pârâul torențial Moise, sat Nechit, comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

7

HCL 25/29.03.2019 privind anularea unui debit

Vizualizeaza

8

HCL 26/29.03.2019 privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 14,60 mp către Croitoru Roxana – Oana

VizualizeazaNr.crt.

HCL Borlesti din luna

aprilie 2019

Vizualizare

1

HCL 27/18.04.2019 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2019

Vizualizeaza

2

HCL 28/18.04.2019 privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Vizualizeaza

3

HCL 29/18.04.2019 privind acordare unui ajutor de urgență

Vizualizeaza

4

HCL 30/18.04.2019 privind revocarea HCL nr. 13/28.02.2019

Vizualizeaza

5

HCL 31/18.04.2019 privind completarea HCL nr. 15 din 28.02.2019

VizualizeazaNr.crt.

HCL Borlesti din luna

mai2019

Vizualizare

1

HCL 32/31.05.2019 privind aprobarea proiectului „Servicii sociale pentru persoane defavorizate în comuna Borlești, județul Neamț” prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Vizualizeaza

2

HCL 33/31.05.2019 privind implementarea proiectului „Modernizare Aleea Tineretului sat Mastacăn, comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

3

HCL 34/31.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare Aleea Tineretului sat Mastacăn, comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

4

HCL 35/31.05.2019 privind implementarea proiectului „Modernizare infrastructură rutieră, comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

5

HCL 36/31.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

6

HCL 37/31.05.2019 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea de distributie gaze naturale in COMUNA BORLEȘTI și localitățile aparținatoare (Borlești, Ruseni, Mastacăn, Șovoaia, Nechit)

 

 

Vizualizeaza

7

HCL 38/31.05.2019 privind revocarea HCL nr. 26/29.03.2019

Vizualizeaza

8

HCL 39/31.05.2019 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

9

HCL 40/31.05.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență

Vizualizeaza

10

HCL 41/31.05.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență

Vizualizeaza

11

HCL 42/31.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului General actualizat al obiectivului de investiții „DEMOLARE, ÎNFIINȚARE ȘI DOTAREGRĂDINIȚĂ ÎN SAT RUSENI, COMUNA BORLEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”, în conformitate cu prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG 114/2018

 

VizualizeazaNr.crt.

HCL Borlesti din luna

iunie 2019

Vizualizare

1

HCL 43/24.06.2019 privind preluarea contractului de închiriere spațiu nr. 814/01.02.2019

Vizualizeaza

2

HCL 44/24.06.2019 privind susținerea din bugetul local a cheltuielilor pentru funcționarea Sistemului local de distribuție a apei în comuna Borlești

Vizualizeaza

3

HCL 45/24.06.2019 privind modificarea HCL nr. 27/18.04.2019 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2019

Vizualizeaza

4

HCL 46/24.06.2019 privind aprobarea dispoziției de șantier nr.1.37 Y 2018/2019 referitor la proiectul „ Cămin Cultural în sat Nechit, comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza


 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 10 guests online