October 28, 2020, 5:24 am
Home HCL Borlesti 2013

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BORLESTI

2013

 

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna ian 2013

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2012 privind incetarea mandatului de consilier a domnnului Babus Vasile

 

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2012  privind validarea mandatului de consilier local al domnului Macovei Valeru

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2012 privind privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

 

4

HCL 4/31.01.2012 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2013

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2012 privind aprobarea contului de executie pentru anul 2012

Vizualizeaza

 

6

HCL 6/31.01.2012 privind modificarea contractului de salubrizare incheiat cu SC TRANSFOR YOU SRL

Vizualizeaza

7

HCL 7/31.01.2012 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii suprafetei de 734.12 ha pasune aflata in domeniul public al comunei

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2012 privind aprobarea inventarului domeniului public si privat al comunei Borlesti

Vizualizeaza

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna feb 2013

Vizualizare

1

HCL 9/26.02.2012 privind alocarea unei sume băneşti din subvenţii APIA pentru achiziţionarea unui buldo-excavator

 

Vizualizeaza

2

HCL 10/26.02.2012 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizaţiilor de construcţie

Vizualizeaza

3

HCL 11/26.02.2012 privind stabilirea redevenţei pentru suprafeţele de păşune neeligibile care urmează a fi concesionate

Vizualizeaza

4

HCL 12/26.02.2012 privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Raportului de evaluare privind concesionarea suprafeţei de 734,12 ha păşune comunală

Vizualizeaza

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna martie 2013

Vizualizare

1

HCL13/29.03.2013privind adoptarea bugetului local pentru anul 2013

 

Vizualizeaza

2

HCL14/29.03.2013 privind alegerea presedintelui de sedinţă

Vizualizeaza

3

HCL15/29.03.2013 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizaţiilor de construcţie

Vizualizeaza

4

HCL 16/29.03.2013 privind aprobarea concesiunii prin atribuire directă a suprafeţei de 419,48 ha păsune comunală aflată în domeniul public al comunei Borlesti către Asociaţia Crescătorilor de Animale „Valea Nechitului”

Vizualizeaza

 

5

HCL 17/29.03.2013 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoutilitara aflată în dotarea serviciului Public Comunitar pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2013

Vizualizeaza

6

HCL 18/29.03.2013 privind aprobarea investiţiei ”Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satele Ruseni, Borlesti din comuna Borlesti, judeţul Neamţ”

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna apr2013

Vizualizare

1

HCL 19/30.04.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a „Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă “ .

 

Vizualizeaza

2

HCL 20/30.04.2013 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizaţiilor de construcţie

Vizualizeaza

3

HCL 21/30.04.2013 privind aprobarea contului de execuţie pentru trim I anul 2013

Vizualizeaza

4

HCL 22/30.04.2013 privind modificarea şi completarea HCL nr.13/29.03.2013

Vizualizeaza

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna mai 2013

Vizualizare

1

HCL 23/31.05.2013 privind aprobarea proiectului „Sistem informatic integrat pentru gestionarea activităţii si serviciilor de administraţie publică la nivelul regiunii sud din judeţul Neamţ” si a cheltuielilor legate de acesta

 

Vizualizeaza

2

HCL 24/31.05.2013 privind rectificarea bugetului pe trim.II anul 2013

Vizualizeaza

3

HCL 25/31.05.2013 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizaţiilor de construcţie

Vizualizeaza

4

HCL 26/31.05.2013 privind stabilirea unei taxe pentru utilizare teren pe care este amplasată staţie de alimentare cu apă

Vizualizeaza

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna iunie 2013

Vizualizare

1

HCL 27/28.06.2013 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizaţiilor de construcţie

 

Vizualizeaza

2

HCL 28/28.06.2013 privind stabilirea taxelor speciale pentru divorţul pe cale administrativă

Vizualizeaza

3

HCL 29/28.06.2013 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMT”

Vizualizeaza

4

HCL 30/28.06.2013 privind închirierea directă a spaţiului în suprafaţă de 18 mpcătre Casa de Ajutor Reciproc Sucursala Petrom Moinesti

 

Vizualizeaza

5

HCL 31/28.06.2013 privind modificarea HCL nr. 17/30.03.2012 privind aprobarea atribuirii de denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat din comuna Borlesti judeţul Neamţ care vor funcţiona în anul scolar 2012 – 2013

Vizualizeaza

6

HCL 32/28.06.2013 privind alegerea presedintelui de sedinţă 

Vizualizeaza

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna iulie2013

Vizualizare

1

HCL 33/31.07.2013 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizaţiilor de construcţie

 Vizualizeaza

2

HCL 34/31.07.2013 privind aprobarea instrumentării proiectului  de investiţie  „Modernizare  drumuri în sat Ruseni (Satu Nou) comuna  Borleşti, judeţul Neamţ”  finanţat  prin FEADR-Măsura 41.322 „Renovarea, drzvoltarea satelor, înbunătăţirea  serviciilor de bază  pentru economia  şi populaţia  rurală  şi punerea  în valoare a moştenirii rurale”

Vizualizeaza

3

HCL 35/31.05.2013 privind aprobarea organigramei şi a  statului de funcţii  din aparatul de specialitate al cabinetului primarului comunei BORLEŞTI, conform OUG nr. 77/2013

Vizualizeaza

4

HCL 36/31.07.2013 privind rectificarea bugetului pe trim.III anul 2013

 

Vizualizeaza

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna august2013

Vizualizare

1

HCL 37/30.08.2013 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizaţiilor de construcţie

 

Vizualizeaza

2

HCL 38/30.08.2013 privind stabilirea garanţiilor datorate de concesionarii bunurilor  aparţinând domeniului public sau privat al comunei Borleşti

Vizualizeaza

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna sept 2013

Vizualizare

1

HCL 39/30.09.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 Vizualizeaza

2

HCL 40/30.09.2013 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizaţiilor de

construcţie

Vizualizeaza

3

HCL 41/30.09.2013 privind aprobarea obiectivelor si a activitatilor Programului DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI IN VEDEREA IMBUNATATIRII CONDITIILOR DE MEDIU, DEZVOLTARII ECONOMICE – SOCIALE A COMUNEI, STOPARII, REABILITARII SI PUNEREA EI IN VALOARE IN ANII 2013-2020 a Comunei Borleşti, Judetul Neamţ

Vizualizeaza

4

HCL 42/30.09.2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Borleşti

Vizualizeaza

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna oct2013

Vizualizare

1

HCL 43/28.10.2013 privind rectificarea bugetului pe trim.IV anul 2013

 

Vizualizeaza

2

HCL 44/28.10.2013 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizaţiilor de construcţie

Vizualizeaza

3

HCL 45/28.10.2013 de modificare a hotărârii Consiliului Local al comunei BORLEŞTI nr. 8 din 24.02.2011 privind    aprobarea  amplasamentelor punctelor de colectare în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”

Vizualizeaza

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna nov 2013

Vizualizare

1

HCL 47/28.11.2013 privind rectificarea bugetului pe trim.IV anul 2013

 

Vizualizeaza

2

HCL 48/28.11.2013 privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Borleşti

Vizualizeaza

3

HCL 49/28.11.2013 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizaţiilor de construcţie

Vizualizeaza

4

HCL 50/28.11.2013 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizaţiilor de construcţie

Vizualizeaza

5

HCL 51/28.11.2013 privind concesionarea unui spaţiu medical

Vizualizeaza

6

HCL 52/28.11.2013 privind acordarea unor sume băneşti veteranilor de război

Vizualizeaza

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna dec 2013

Vizualizare

1

HCL 53/11.12.2013 privind rectificarea bugetului pe trim.IV anul 2013

 

Vizualizeaza

2

HCL 54/11.12.2013 privind alocarea unei sume băneşti pentru achiziţionarea unui buldo-excavator

Vizualizeaza

3

HCL 55/30.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

Vizualizeaza

4

HCL 56/30.12.2013 privind darea  în folosinţă gratuită a unui spaţiu din domeniul public al comunei către Asociaţia Crescătorilor de Animale „Valea Nechitului”

Vizualizeaza

5

HCL 57/30.12.2013 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizaţiilor de construcţie

Vizualizeaza

6

HCL 58/30.12.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 9 guests online