October 28, 2020, 2:39 am
Home Monografii Borlesti
Monografii comuna

"Ruseni, un sat pe Valea Nechitului. Elemente de monografie de Constantin Ciuperca"

Autor :

  • Constantin Ciupercă

Constantin Ciupercă este unul dintre oamenii care doresc şi se străduiesc să lase o urmă de lumină pe firmamentul satului său, care să-i justifice, printr-un fapt de înălţime, existenţa şi să ilustreze cerinţa, rostită pentru fiecare om, a marelui poet Mihai Eminescu: Să nu faci umbră pământului degeaba! Căci simpla existenţă biologică, oricât de bogată în evenimente ar fi, nu înseamnă şi valoare dedicată celor ce urmează, generaţiilor ce vor veni, printr-un fapt marcat de veşnicire, aici fiind vorba de veşnicire prin cuvânt.

Motto

"Trebuie pastrat si promovat cu multa atentie folclorul românilor, cu nestematele sale, datini, traditii si obiceiuri. ALTFEL NE VOM RATACI PRIN LUME..." -Autorul

Cuvant inainte

" Întreprinderea lui Constantin Ciupercă de redactare a unei monografii a localităţii în care s-a născut şi trăieşte este demnă de stimă şi de laudă. Eforturile sale merită susţinute nu numai la nivelul vorbelor, ci în mod concret, material şi financiar, fiindcă, din păcate, nici o idee, oricât ar fi de generoasă, nu poate prinde viaţă decât cu sprijin din toate părţile implicate direct sau indirect în materializarea ei. în discuţiile pe care le-am purtat legate de această întreprindere, domnul Constantin Ciupercă îmi spunea că foarte puţină lume din sat a manifestat încredere în reuşita ei, unii afirmând câ nu el este cel mai indicat pentru o asemenea lucrare. Atunci, eu am întrebat de ce nu o fac cei ce se socotesc indicaţi.

La nivelul judeţului şi al ţării, sunt numeroase localităţile care beneficiază de lucrări monografice ample. Acestea reprezintă nu numai dovada existenţei din vechime a organizării administrative a ţinuturilor româneşti, ci, mai ales, dovada contribuţiei satelor la dezvoltarea societăţii în ansamblul ei, precum şi a multor personalităţi născute la ţară şt afirmate la nivel naţional şi internaţional în diferite domenii ale muncii intelectuale, ale cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice.efc,

Legat prin naştere de satul Ruseni, salut cu căldură iniţiativa lui Constantin Ciupercă şi îi urez să o ducă până la capăt, dincolo de ceea ce este în clipa de faţă. Sfătuiesc în acelaşi timp membrii colectivităţii din Ruseni să-i acorde autorului sprijinul necesar pentru realizarea acestui proiect la nivelul monografiilorexistente în bibliografia tării."

                               Profesor Gheorghe Blaga

"Oameni si fapte din Borlesti" - editura Paco, Bucuresti, 2010

Autor:

  • col.(r)dr. Constantin Labontu

"Scrisa in memoria parintilor si oamenilorcare au trait pe aceste meleaguri pentru a fi citita de cei prezenti si de cei care care vor veni."  - Autorul

Cuvant inainte

"Răsfoind manuscrisul noii cărţi pe care a scris-o colonelul (dr) Constantin Labonţu, dedicând-o satului său nemţean, m-am gândit, o dată mai mult, ce faptă minunată ar face fiecare intelectual român care şi-a făcut un rost în lume, dacă ar închina rânduri asemănătoare locului natal. Oameni, fapte, amintiri, documente fac portretul unei comunităţi de oameni liberi din Moldova, de răzeşi - din care se trage şi neamul meu - de personaje care au oglindit, în măruntele lor biografii, biografia cea mare a Ţării.

Salut asemenea încercări şi le doresc o bună călătorie spre inima şi mintea cititorilor."

Academician RĂZVAN THEODORESCU

 

O carte cu valoare testamentară

Am citit cu mare atenţie şi plăcere cartea în manuscris „Oameni şi fapte din Borleşti" şi consider că autorul, chiar dacă nu şi-a propus în mod deliberat să realizeze o carte cu valoare testamentară, în adâncul sufletului său, Fiu al localităţii - Borleşti Neamţ, vatră de istorie românească, populată de oameni cu ale căror fapte se mândreşte, intenţie a existat.

De aici, din această identificare cu realitatea căutându-şi drumul spre lumină s-a născut cartea document - testament de care autorul poate fi mândru,

Ca origină autorul, ne asigură, riguros şi documentat că Borliştenii provin din „daci liberi" trăsătura lor de oameni liberi s-a perpetuat în timp prin modul cum s-au implicat în evenimentele majore făuritoare de istorie.

Paginile cărţii reprezintă un document istoric susţinut prin acte de arhivă şi cu mărturii ale vârstnicilor implicaţi în evenimente şi scrise cu certe calităţi stilistice, o infuzie de umor şi neţărmurită dragoste despre consătenii săi, conferindu-i cărţii un înalt grad de atractivitate.

în concluzie o carte scrisă de un autor cu certe înzestrări literare, avizat cercetător al documentelor de arhivă, pe care le-a valorificat inteligent şi onest.

Am simţit, într-adevăr, că veşnicia

Cum spune Bl aga. s-a născut la sat;

Acolo-i sănătatea neamului, tăria

Acestui neam, nicicând îngenuncheat.

Aplecaţi-vă cu grijă, ca şi mine,

Pe fiecare pagină din carte

Numai aşa veţi înţelege-n fine

Că neamul ne vine de departe.

Geo CĂLUGĂRU Membru al Uniunii Scriitorilor din România


 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 10 guests online